Om Gyrstinge Galloway

Gyrstinge Galloway startede op i 2009 hvor de 3 første Galloway køer ankom.

Siden da er der kommet flere til – både eget afkom og dyr indkøbt til besætningen, der nu tæller 6 moderdyr med afkom.

Dyrene går ude hele året, men har altid adgang til stald eller læskur, hvor de bliver fodret og tilset dagligt.

De tre første dyr hos Gyrstinge Galloway: Gnidske, Isabella og Isabellas kalv Rosa

I 2015 begyndte vi omlægningen til økologisk produktion, og denne omlægning er fuldført her i 2017, hvor vores kalve kan klassificeres som økologiske.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Omlagt til økologisk produktion